Dług Technologiczny w aplikacjach pozostawiony samemu sobie nie tylko zwiększa ryzyka biznesowe takie jak wycieki danych, blokada usług, zatrzymanie ciągłości biznesowej ale także może spowodować utratę reputacji firmy i nieplanowane koszty w przyszłości.

Jak zminimalizować dług technologiczny?

Dług technologiczny można wyeliminować całkowicie lub zminimalizować go i zarządzać nim. Wyeliminowanie długu technologicznego można za pomocą przepisania aplikacji lub zastąpienia ją inną aplikacją lub systemem. W wielu przypadkach jednak koszty wdrożenia nowego systemu lub przepisania starego są zbyt wysokie i nie akceptowalne przez organizację. Także ze względu na brak cennych zasoby, które trzeba użyć do takiego projektu (spisanie funkcjonalności biznesowych, analiza przedwdrożeniowa, zarządzanie projektem czy testowanie funkcjonalności).

Zarządzanie długiem technologicznym rozpoczyna się od Audytu Długu Technologicznego, którego celem jest ocena skali tego długu oraz rekomendacje jak go wyeliminować lub ograniczyć, jakie ryzyka niesie dług technologiczny z punktu widzenia organizacji i technologii oraz jakie są koszty utrzymywanie tego długu i zmian w takiej aplikacji.

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów